Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

zoria
6052 52fa 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viabarock barock
zoria
zoria
7792 6b17 500
Reposted frompiehus piehus viahepi hepi
zoria
3918 820d
Reposted fromheroinee heroinee viahepi hepi
zoria
4258 5ac5 500
Reposted fromzciach zciach

June 03 2018

zoria
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan

June 02 2018

zoria
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik vialaj laj
zoria
7895 478c 500
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viaorelh orelh
zoria
1462 bf1f
9707 f6c1
zoria
zoria
2693 a860
Reposted fromJamalus Jamalus viaSenyia Senyia

andrewpauldost:

i want dogs to be allowed at more places and i want children under 6 to not be

zoria
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi

June 01 2018

zoria
7501 7ce8
Reposted fromolaosa olaosa viavictorian victorian
zoria
twitter, facebook, tumblr, instagram, and linkedin
Reposted fromfightling fightling viavictorian victorian
6651 5617 500
3171 ea59 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viamiamor miamor
zoria

Kochani, czasem jest tak, że wszystko idzie nie tak,

jak trzeba.I wtedy pojawia się miska z maślanką i truskawkami. I od razu wiadomo, że będzie dobrze.  Dlatego chciałem Wam tylko napisać - tak po prostu - żebyście się nie martwili za bardzo jeśli Wam nie idzie. Bóg jest dobry. Ludzie są piękni. I będzie dobrze. Nawet jeśli nie od razu, to będzie dobrze.  Zjedzcie maślankę z truskawkami.
— o. Adam Szustak
Reposted fromwwannie wwannie viaGunToRun GunToRun
zoria
4955 43cd 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl