Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

zoria
6774 8336
Reposted fromYiruma Yiruma viacatchdimoment catchdimoment
zoria
zoria
1574 3a95
zoria
Reposted fromfelicka felicka viakotfica kotfica
zoria
In Polish we actually have a word "wihajster" which means "that thing whose name I don't know or can't remember", and it's a phonetic transcription of German "wie heißt er?"
Reposted fromjaphy japhy viagingerglue gingerglue
zoria
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viaOnly2you Only2you
zoria
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoolong toolong
zoria
3091 baf9
Reposted fromfandoms fandoms viamikrokosmos mikrokosmos
zoria
2563 105f
Reposted fromhagis hagis viamikrokosmos mikrokosmos
1955 4631
Reposted fromwestwood westwood viamikrokosmos mikrokosmos
zoria
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot vialonelyjulia lonelyjulia
zoria

Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
Reposted fromflorentyna florentyna viaesperer esperer
zoria
Zdjęcie użytkownika Art, Craft & Architecture. Rome
Reposted fromciarka ciarka
zoria
Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają
i muszą się spotkać aby się ominąć
bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze
piszą do siebie listy gorące i zimne
rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało
są inni co się nawet po ciemku odnajdą
lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać
tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął
byliby doskonali lecz wad im zabrakło
bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej
niektórzy umierają - to znaczy już wiedzą
miłości się nie szuka jest albo jej nie ma
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek
są i tacy co się na zawsze kochają
i dopiero dlatego nie mogą być razem
jak bażanty co nigdy nie chodzą parami
można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie
nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem.
Bliscy i oddaleni, ks. Jan Twardowski
Reposted fromciarka ciarka
zoria
Zdjęcie użytkownika Pokingsmot. from The Underground Sketchbook by Tomi Ungerer, 1964
Reposted fromciarka ciarka

July 10 2015

Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
Reposted fromnameherhope nameherhope viaNoCinderella NoCinderella
zoria
Bardzo lubię z kimś spać. Spanie z drugim człowiekiem to dla mnie jedna z największych przyjemności - a może konieczności - w życiu. Jestem przekonany, że ludzie dopiero od niedawna wymyślili spanie w pojedynkę. Znerwicowanie naszego świata jest pewnie po części produktem jednoosobowych łóżek i pojedynczych sypialni
— William Wharton
Reposted fromLlulia Llulia vialexxie lexxie
zoria
I shut my eyes and all the world drops dead. I think I made you up inside my head.
— S. Plath/Mad Girl's Love Song
Reposted fromthebelljar thebelljar viainsanedreamer insanedreamer
zoria
9914 e1e7
Reposted fromvandalize vandalize viamaking-love making-love
zoria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl