Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2019

zoria
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viahepi hepi
zoria
9965 cdf4 500
Reposted fromTamahl Tamahl viahepi hepi
zoria
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viajojinthesun jojinthesun

November 26 2018

zoria
5887 796e 500
Reposted fromobliviate obliviate viaiammistake iammistake
zoria
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viaiammistake iammistake
zoria
6015 a995 500
Reposted frombisia bisia viaiammistake iammistake
zoria

November 23 2018

zoria
2744 f6f3 500
Reposted fromMuppet Muppet vialentilcia lentilcia
zoria
4174 b63d 500
zoria
5055 5e09 500
Reposted fromqb qb viaxanth xanth
zoria
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viabezwladnie bezwladnie
zoria
4207 cf22 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaxanth xanth
zoria
5267 4633
Reposted fromtichga tichga viadobry dobry
zoria
3311 8e6b 500
Reposted fromliwaj liwaj viaall-about-kate all-about-kate
zoria
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viamessinhead messinhead
zoria
zoria
5201 642a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapomruki pomruki

November 06 2018

zoria
Reposted fromFlau Flau viacoolstorybro23 coolstorybro23
zoria
Reposted fromFlau Flau viadeeper deeper
zoria
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viahiroshima2 hiroshima2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl