Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

zoria
1866 759c
Reposted from4777727772 4777727772 vianutt nutt
zoria
3142 59f3
Reposted fromshpeelman97 shpeelman97 vianutt nutt
zoria
4426 ef2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianutt nutt
zoria
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialavendova lavendova
zoria
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viacreepandweirdo creepandweirdo
zoria
summer chill
Reposted fromcats cats vianutt nutt
zoria
2665 5069 500
Reposted fromoll oll vianutt nutt
zoria
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq vianutt nutt
zoria
2037 5c4e 500
Reposted fromAstalka Astalka vianutt nutt
zoria
9254 b923 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty vianutt nutt
zoria
5116 a0a7 500
Reposted fromtichga tichga viaKobajashi Kobajashi
zoria
1016 dd67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazur887 zur887

March 08 2019

zoria
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viablacksadcat blacksadcat
zoria
8200 3c3d 500
Reposted frompunisher punisher viaImmortalys Immortalys
zoria
zoria
1163 2226 500
1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viababyface babyface
zoria
8900 8284
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viaImmortalys Immortalys
zoria
0714 bb6d 500
Reposted fromsoftboi softboi viatoolong toolong
zoria
8393 977b 500
Freedom
Reposted frommoebius moebius viaImmortalys Immortalys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl