Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

zoria
0829 90ef 500
Reposted fromsoftboi softboi viaThe1995 The1995
zoria
8067 0fe5 500
Reposted fromowca owca viakjuik kjuik

November 10 2019

zoria
0887 f3ba 500
Reposted fromoll oll viaSilentForest SilentForest
zoria
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viabakatson bakatson
zoria
zoria
9598 3a68 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu
zoria
zoria
zoria
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viancmsp ncmsp
zoria
0914 a52a 500
Reposted fromnyaako nyaako viarudosci rudosci
zoria
4134 a5c4 500
Reposted fromdisheveled disheveled viarudosci rudosci
zoria
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viajatonieja jatonieja
zoria
2199 cf2a
Reposted fromshampain shampain viapchamtensyf pchamtensyf
zoria
8982 0796 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viagabor gabor
7884 001f
Reposted fromcensoredanon censoredanon viajatonieja jatonieja
zoria
5475 7610 500
Reposted frompiehus piehus viacotarsky cotarsky
zoria
8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach viacotarsky cotarsky
zoria
Reposted frombluuu bluuu viagreenhazel greenhazel
zoria
4139 a7fe
Reposted fromeffic effic viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
zoria
Reposted fromFlau Flau viadeathbringer deathbringer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl