Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

zoria
Reposted fromFlau Flau viacoolstorybro23 coolstorybro23
zoria
Reposted fromFlau Flau viadeeper deeper
zoria
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viahiroshima2 hiroshima2
zoria
zoria
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
zoria
0341 edfa
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasstefania sstefania
zoria
9528 ac25 500
zoria

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer vianotperfectgirl notperfectgirl
zoria
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viapanato panato
zoria
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacudoku cudoku
zoria
9513 60d5

October 28 2018

zoria
9961 366a 500
Reposted fromproof proof vialaparisienne laparisienne
zoria
zoria
7642 0489
Reposted fromnihilummm nihilummm viablackheartgirl blackheartgirl
zoria
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viakotfica kotfica
zoria
4636 ded6 500
Reposted fromzciach zciach viaDagarhen Dagarhen
zoria
9592 0d2e 500
Reposted fromzciach zciach viaDagarhen Dagarhen
zoria
0482 4260 500
Reposted frompunisher punisher viaDagarhen Dagarhen
zoria
3166 e474 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatojapaula tojapaula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl