Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

zoria
zoria
0060 1128 500
Reposted fromoll oll viaAgnes Agnes
zoria
Reposted fromjasminum jasminum viafuckingspecial fuckingspecial
zoria
9897 f967 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakalesor kalesor
zoria
9337 7767 500
Reposted frommiststueck miststueck viabiauek biauek

September 14 2019

zoria

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
zoria
6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach
zoria
6689 a435
Reposted fromzciach zciach viaexistential existential
zoria
7389 9630 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaexistential existential
zoria
Należę do tych osób, które wzruszają się smutnym losem przedmiotów nieożywionych: samotnej skarpetki bez partnera, zaśnieżonego pola, brutalnie oznaczonego śladami stóp, ostatniej jagody na gałązce.
— Deb Caletti
Reposted frommissljud missljud viahepi hepi
zoria
zoria
8449 e501 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafrytkatosia frytkatosia
zoria
7883 9b10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasecalecornutuum secalecornutuum
zoria
8925 28e7 500
Reposted fromlaters laters viaantibia antibia
zoria
Reposted fromshakeme shakeme viapchamtensyf pchamtensyf
zoria
5017 a321 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaidjet idjet
zoria
6683 71af 500
Reposted fromzciach zciach viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
zoria
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
zoria
7429 778d
Reposted fromtichga tichga viamyszkaminnie myszkaminnie
zoria
3848 e237 500
Reposted fromxawery xawery vialetschooseme letschooseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl