Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

zoria
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

zoria
I sense the world might be more dreamlike, metaphorical and poetic than we currently believe... I wouldn't be surprised if poetry... in the sense of the world filled with metaphor, rhyme, and recurring patterns, shapes and designs... is how the world works. The world isn't logical, it's a song.
— David Byrne
Reposted fromverronique verronique viaschwarzerwolf schwarzerwolf
zoria
3915 f63f
Reposted fromoblivions oblivions viaschwarzerwolf schwarzerwolf
4011 3679 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viastrzepy strzepy
zoria
8213 bb3f 500
Łódź, ul. Wojska Polskiego
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaciarka ciarka
zoria
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
zoria
ageofultron

“This is what life looks like: people who love each other, a home. You should take a moment, feel it. You still have time.” - Charles Xavier | Logan (2017)

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viapannakojot pannakojot
1192 02df 500
Reposted fromSphinx Sphinx viaschwarzerwolf schwarzerwolf
zoria
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viamagdak magdak
zoria
zoria
2803 03e1
Reposted fromatlantyda atlantyda viaschwarzerwolf schwarzerwolf
zoria
9075 95f1
Reposted fromxpetqa xpetqa viaschwarzerwolf schwarzerwolf
zoria
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabolandia zabolandia viasztukamatorka sztukamatorka
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viabezwladnie bezwladnie
zoria
9486 9a65
Reposted fromnyaako nyaako viay-xcv-y y-xcv-y
3489 565d 500
Reposted fromtwice twice viasztukamatorka sztukamatorka
zoria
3410 a01a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vialifeless lifeless
zoria
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl