Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

zoria
- Jakby pojawiły się kłopoty… masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viagdziejestola gdziejestola
zoria
zoria
3153 71fb 500

August 06 2017

zoria
zoria
4366 b403 500
Reposted fromdaelmo daelmo viasoadysta soadysta

August 03 2017

zoria

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viaFeroxa Feroxa
zoria
8948 a995 500
Reposted frompixielark pixielark viawasnae wasnae
zoria
8949 7fa5 500
Reposted frompixielark pixielark viawasnae wasnae
zoria
9267 74bd 500
PAMIĘTAM I SZANUJE .
zoria
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viaAyumi Ayumi
zoria
0762 7adc
Reposted fromscorpix scorpix viaAyumi Ayumi
zoria
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viav2px v2px
zoria
3633 464c
Reposted fromjestemzero jestemzero viav2px v2px

July 31 2017

zoria
2989 06db 500
6804 008a 500

Shadows, John Cassavetes, 1959

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakentoquer kentoquer
zoria
7579 4b69 500
zoria
2457 2748
Reposted fromvic vic viaDeva Deva
zoria
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder viaSenyia Senyia
zoria
Reposted fromFlau Flau viaSenyia Senyia

July 30 2017

zoria
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaleander aleander
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl