Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2020

zoria
9800 989a 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vialarwyastralne larwyastralne

May 26 2020

zoria
7570 7c35 500
Reposted fromsunkwiatek sunkwiatek viaidosk8 idosk8
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
zoria
2232 71ab 500
Reposted fromyikes yikes viabruxa bruxa
zoria
0124 c658 500
Reposted frompolishzupe polishzupe viaiblameyou iblameyou
zoria
2869 13f3 500
Red Dead Zoom
Reposted fromblubber blubber viaKobajashi Kobajashi
zoria

3045 3ee53047 fc7fthe beginners

Reposted fromhtheory htheory viabeattman beattman
zoria
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viabeattman beattman
zoria

May 25 2020

zoria
zoria
4128 1eeb 500
Reposted frommaybeyou maybeyou vianaivetangerine naivetangerine
7836 25ec 500
Reposted fromartlover artlover viasolivagant solivagant
zoria
Reposted fromFlau Flau viadurszlak durszlak
zoria
1374 5a71 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamiscauliflower miscauliflower
zoria
2632 ff7b 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialemkove lemkove
zoria
9773 ec5c 500
Reposted fromnutt nutt viainmybetterworld inmybetterworld
zoria
9117 4e31
cat and crow
Reposted fromTheGallery TheGallery viaedhell edhell
zoria

May 24 2020

zoria
0746 b160 500
Reposted frompiehus piehus vianuwanda nuwanda
zoria

May 23 2020

zoria
0857 7feb 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...