Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

zoria
6950 afb8 500
via @cynicznyromantyzm
zoria
6533 219e 500
Jan Brzechwa - "Szczęście"
zoria
0937 d01b 500
Reposted fromnutt nutt viaJuliette Juliette
zoria

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viatojapaula tojapaula
zoria
Świat stał się bliski międzykontynentalnie, daleki natomiast - międzyludzko. Ludzie przestają ze sobą rozmawiać, oni klikają. Umiera podstawowa wartość ludzka i społeczna, umiejętność rozmowy. Tej na żywo. Zapamiętaj, człowiek potrzebuje człowieka, nie telefonu. Nie jestem onlinem, jestem człowiekiem.
— "Zatrzymany"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
zoria
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viaeazyi eazyi
zoria
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viaeazyi eazyi
zoria
9884 260d 500
Reposted frompiehus piehus viaamarus amarus
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi via12czerwca 12czerwca
zoria
0670 1545 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

January 04 2020

zoria
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions vianowaczi nowaczi
zoria
5674 5c39 500
Reposted fromzciach zciach vianowaczi nowaczi
zoria
Reposted frombluuu bluuu
zoria
8738 6536 500
Reposted fromhrafn hrafn vianowaczi nowaczi
zoria
8885 a5db 500
Reposted fromgrobson grobson viaescape-artist escape-artist
zoria
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaikari ikari
zoria
Reposted fromjalu jalu viaikari ikari
zoria
1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk viafuckingspecial fuckingspecial
zoria
4381 2f77
Reposted frompiehus piehus viafuckingspecial fuckingspecial
zoria
Reposted fromidylla idylla viachoppedheidi choppedheidi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl